Z D R A V I E


MEDICÍNSKA DIAGNOSTIKA A DETOXIKAČNÁ MEDICÍNA

   Dovoľte, aby sme Vás oboznámili v súčasnosti s najpresnejšou, najrýchlejšou medicínskou diagnostikou a tzv. detoxikačnou medicínou, ktorá je pre väčšinu obyvateľstva na Slovensku ako aj v Európe takmer neznáma. Jedná sa o metódu, ktorá spája päťtisícročné skúsenosti klasickej čínskej medicíny a akupunktúry a klasickej európskej medicíny, ktorú vymyslel a využíval už takmer štyridsať rokov MUDr. Voll.

  Detoxikačná medicína MUDr. Jonáša využíva túto vynikajúcu metódu diagnostiky nemeckého lekára Dr. Reinholda Volla, resp. jej modifikovanú metódu Dr. Schimella, ktorá umožňuje veľmi presne a rýchlo vydiagnostikovať všetky možné choroby, infekčné ložiská a toxické záťaže organizmu, čo je neobyčajne dôležité pri príčinnej (kauzálnej) liečbe každej choroby.

   Merania touto metódou poskytujú pri správnom a presnom meraní detailný obraz o stave a funkcii jednotlivých orgánov ako aj o príčine poškodenia, resp. poruche týchto orgánov. Dajú sa odhaliť aj ukryté a veľmi dôležité súvislosti (toxická záťaž, infekčné ložiská, metabolické, hormonálne a enzymatické poruchy, alergické a autoalergické choroby, neuroinfekcia, nádory, TBC-samotné, ako aj ich infekčné ložiská, atď.), ktoré pri bežných vyšetreniach vôbec nie sú zrejmé a unikajú veľmi často pozornosti a pritom tvoria kľúč k riešeniu problému.

    Ďalej je neobyčajne dôležité, že touto metódou sa dajú diagnostikovať a liečiť aj chronické chorobné stavy, ktoré sú pre klasickú medicínu veľmi ťažko diagnostikovateľné a liečiteľné.

    Za necelých 30-60 minút sa dozvieme o stave orgnizmu a hroziacom nebezpečenstve často oveľa viac ako za celé dni, týždne a mesiace labortórnych a rtg.vyšetrení. Okrem toho je nutné pripomenúť, že táto metóda je mimoriadne vhodná a dôležitá na prevenciu, t.j. aj pre budúce mamičky a malé deti, lebo veľmi často odhalí zdravotné problémy už v samotnom začiatku choroby, kde ešte klinické vyšetrenia a testy nepoukazujú na žiadnu poruchu orgnizmu. To je mimoriadne dôležité hlavne pri určovaní stavu aktivity a pokročilosti rakovinných ochorení (s ktorými máme doposiaľ vynikajúce výsledky). Ak k tomu pridáme, že dôkladná detoxikácia organizmu a dôkladné odtránenie všetkých infekčných ložísk je jedným z prvých a najdôležitejších predpokladov úspešnej liečby akejkoľvek choroby, potom skutočnosť - vysoká úspešnosť liečby sa stáva samozrejmosťou. Diagnostika a liečba pri presnom a správnom meraní má až 80-90% spoľahlivosť a úspešnosť, čo nie je možné žiadnou inou medicínskou ani nemedicínskou metódou dosiahnuť.

    Meranie touto metódou, ale iba pri správnom a veľmi presnom meraní predstavuje absolútnu medicínsku špičku a treba si uvedomiť, že bez presnej diagnostiky v medicíne a presného otestovania - vhodnosti príslušných preparátov (liekov) konkrétne a individuálne na každého pacienta nie je možné skutočné kauzálne (príčinné) liečenie.

    Teraz prejdime k ďalšej neznámej. Čo je to detoxikačná medicína? Poznáme mnoho toxínov, o ktorých ľudia predtým nemali ani tušenia: priemyslová chémia, pesticídy, insekticídy, ťažké kovy, rádioaktivita, konzervačné látky v potravinách, toxíny bakteriálne, vírusové, plesňové, parazitálne aj splodiny výmeny látkovej, ako aj toxíny pôvodu psychického, ktoré môžu funkciu organizmu zablokovať čiastočne ale aj úplne. Aby sme mohli organizmus vôbec skutočne liečiť a skutočne aj vyliečiť je bezpodmienečne nutné vykonať detoxikáciu organizmu nozodami, organovými preparátmi, drenážnymi, rezonančnými homeopatikami podľa MUDr. Volla alebo energoinformačnými preparátmi MUDr. Josefa Jonáša. Táto detoxikácia sa dá urobiť (ale na inej úrovni) aj pomocou liečivých rastlín, vitamínov, diétou, saunou ale aj relaxáciou a meditáciou. Toho času najvyšší stupeň liečenia aj detoxikácie predstavujú práve informačné preparáty MUDr. J. Jonáša, pomocou ktorých sa dajú liečiť aj chronické choroby, ktoré sú klasickou medicínou nezvládnuteľné ako alergie, astma, ekzém, artérioskleróza, reumatické choroby, artritída, artróza,choroby štítnej žľazy, chronická borelioza, dokonca aj epilepsia, ako aj niektoré druhy rakoviny a veľa ďalších chronických chorôb. Tieto ako aj ďalšie choroby sa chemickými liekmi liečiť nedajú. Jedinou možnou prevenciou ale aj liečbou je preladenie chybného programu samotného organizmu. Chybu programu, ktorý je príčinou poruchy funkcie ktoréhokoľvek orgánu, tkáne alebo bunky spôsobuje niektorý z horeuvedených toxínov, či už endogénnych alebo exogénnych a preto ich odstránenie je alfou a omegou pri liečení každej chronickej choroby.

    Toxíny v tele človeka môžu byť charakteru materiálneho, ale aj duševného aj duchovného. Veľký problém, ktorý bol predtým v detoxikačnej medicíne, bol výber detoxikačnej techniky. Je možné použiť celý rad detoxikačných metód ako liečivé rastliny, vitamíny, diéta, sauna, jogging ale aj využitie mentálnych síl (relaxácia, meditácia). Nevieme však, ktoré toxíny chceme v tele odstrániť a už vôbec nemáme kontrolu o tom, či detoxikácia skutočne prebehla. MUDr. Josef Jonáš (pozor, nie MUDr. Eugen Jonáš - astrológ !) prichádza s myšlienkou využitia informácie ako detoxikačného impulzu a zapojenie samotného organizmu do liečebného procesu prostredníctvom imunitného systému. Svetovým unikátom preparátov MUDr. J. Jonáša je, že odstraňuje nielen toxíny na fyzickej (materiálnej) úrovni, ale aj toxickú informačnú stopu z organizmu, ktorá často zostáva aj po odstránení fyzických toxínov a neraz spôsobuje vačšie zdraavotné problémy ako samotný toxín.

   Najdôležitejším zariadením pre detoxikáciu je imunitný systém a najčistejším podnetom je informácia. Pomocou virtuálnej konštrukcie obrazu jednotlivého toxínu je možné informovať riadiace centrum imunitného systému, ktorý sa potom snaží pokynu vyhovieť. Súčasná medicína sa snaží vybičovať imunitný systém k zvýšenej činnosti rôznymi chemickými látkami s ďalekosiahlymi vedľajšími, často veľmi nepriaznivými účinkami. Ďaleko prirodzenejšie je odstrániť z orgánov imunitného systému toxíny, ktoré brzdia správny vývoj a funkciu tohoto geniálneho zariadenia.

   Žiadnou látkou nemôžeme zasiahnuť tak rozdielne orgány a takým komplexným spôsobom ako prostredníctvom imunitného systému. Takto môžeme postupovať prakticky u každej chronickej choroby. Pomocou funkčného biologického testeru môžeme nielen určiť, ktoré toxíny chceme z tela odstrániť ale i kontrolovať, či detoxikačný proces prebehol. Preto sa to volá "Riadená a kontrolovaná detoxikácia organizmu".

   Informačná detoxikačná medicína sľubuje neuveriteľné možnosti v prevencii aj liečbe chronických ťažko aj veľmi ťažko liečiteľných chorôb, čoho dôkazom sú nielen výborné výsledky MUDr. Josefa Jonáša, ale aj naše, aj pri liečbe, detoxikácii takých chorôb, ako sú alergia, ekzém, psoriáza, astma, artérioskleróza, choroby štítnej žľazy, chronická borelióza, reumatické ochorenia, artritída, artróza, epilepsia a veľa ďalších. Pomocou informatík (energo-informačných preparátov) môžeme odstraňovať nielen mikrobiálne záťaže, rádioaktivitu, chemické látky, rezídua z antibiotík, metabolické poruchy na úrovni tukov, bielkovín, sacharidov a aminokyselín, ale je možné meniť a opraviť (liečiť) aj chybné psychické programy, čo je mimoriadne dôležité, lebo žiadnymi inými preparátmi to nie je možné. Chybné psychické programy bývajú veľmi často príčinou viacerých vážnych zmien v imunitnom systéme, v nervovom systéme ako aj ďalších telesných systémoch. Preparáty MUDr. J. Jonáša vzhľadom na to, že sú to informatiká, neobsahujú žiadne látky, ktoré by mohli poškodzovať organizmus, tzn., že sa dajú použiť aj v dobe tehotenstva, pričom táto liečba nebráni, aby sa užívali akékoľvek iné lieky a prírodné preparáty. Vysokú liečebnú účinnosť týchto preparátov až 80-90%, (pričom nie sú žiadne škodlivé vedľajšie účinky !) potvrdzuje prax MUDr. J. Jonáša ako aj naša prax a prax ďalších lekárov v Českej a Slovenskej republike, ktorí ju používajú.

Kontakt :
asistentka
Likerová Ružena
mobil: 0905 794 115   ( Prezvoňte - spätne zavoláme )
email: zdravie@naturalnamedicina.sk
Internet: http://www.naturalnamedicina.sk
 
DOTAZNÍK
pre Váš chorobopis
Dr.Gejza Molnár
prezident Spoločnosti
MEDICINA
ALTERNATIVA
NATURALIS
Slovakia
Späť
Späť