Z D R A V I E


ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A POSTUPY

   Pre názorné pochopenie komplexného liečenia podľa MUDr. Volla uvedieme základné princípy a postupy, ktoré treba vykonať, napr. pri liečení astmy:
- Vyhľadáme potravinový alergén (najčastejšie to býva bielkovina pšeničnej múky).
- Odstránime črevnú disbiózu, teda upravíme črevné prostredie a to aj z hľadiska tráviacich procesov, pretože napr. porucha trávenia v žalúdku môže tiež vyvolať astmatické záchvaty. Podľa čínskej medicíny črevo spolu s pľúcami je spojené vo funkčný celok. Pri úprave črevného prostredia treba odstrániť jedovaté látky, vzniknuté pri črevnej dismikróbii a odstrániť nadmerné množstvo plesní, ktoré môžu človeka, okrem svojho jedovatého účinku aj alergizovať. Podstatné je pomocou Vollovej metódy vytestovať aj stav vegetatívneho nervového systému čreva aj miazgového systému čreva, kde býva veľmi často zápal.
- Odstránime infekčné patologické ložiská z oblasti dýchacieho ústrojenstva, obvykle sú to ložiská na mandliach a vedľajších dutinách nosných.
- Odstránime ťažké kovy, ktoré atakujú nervový systém pľúc, čreva a ovplyvňujú aj metabolizmus bunky.
- Vollovou metódou vytestujeme mikrobiálne a vírové záťaže z pľúcneho parenchýmu a pľúcneho vegetatívneho nervového systému (plexus pulmonales).
- Táto základná schéma liečby by mala odstrániť príčinu astmatu u väčšiny nemocných.

V prípade, že sa liečba komplikuje, nie je dostatočne účinná, budeme pokračovať nasledovne:
- Musíme vyhľadať, identifikovať a odstrániť všetky ďalšie infekčné ložiská, ktoré bývajú hlavným problémom skutočného vyliečenia chorôb. Tieto infekčné ložiská spôsobujú nasledujúce poškodenia organizmu: pôsobia alergizačne, vyčerpávajú a výrazne zoslabujú imunitný systém, spôsobujú poruchu nervového systému ako riadiacej jednotky organizmu, produkujú toxíny, sú potenciálnym zdrojom infekcií, sú zdrojom imunokomplexov, ktoré spôsobujú autoagresívne reakcie v cievach, ľadvinách, pečeni, dokonca aj v mozgu, môže dôjsť k akútnej rsp. subakútnej reinfekcii a tým aj recidíve choroby.
- Diagnostikovať a ošetriť všetky poruchové polia.
- Riešiť a odstrániť metabolické poruchy, upraviť hormonálne a enzymatické poruchy.
- Identifikovať a odstrániť jedovaté a toxické látky, ktoré sa dostávajú ovzduším, vodou a potravou do tela.
- Odstrániť záťaž očkovacími látkami, liekmi, antibiotikami.
- Sanovať zuby (amalgán), ktoré majú priamy vzťah k jednotlivým vnútorným orgánom. Jedná sa hlavne o ťažké kovy a predovšetkým ortuď, olovo, kadmium, ktoré môžu v nervovom systéme aj na ostatných orgánoch spôsobiť nenapraviteľné škody.
- Odstránime dedičné toxíny pomocou dedičných nozod.

Keď k horeuvedenému postupu pridáme ešte príslušné vytestované drenážne homeopatiká ako aj tzv. rezonančné homeopatiká, ktoré platia na výrusy ako medikament č.l, upravíme životosprávu, upravíme stravu, odstránime črevnú disbiózu, ktorá je mimoriadne dôležitá kvôli imunite aj vstrebávaniu vitamínov a výživných látok, pridáme chýbajúce vitamíny, minerály a stopové prvky, upravíme pitný režím tak, aby pacient denne vypil špeciálne upravenú pitnú vodu v množstve dva až tri litre denne, v prípade nutnosti pridáme aj vytestované liečivé rastllliny a homeopatiu priamo na astmu a ďalšie vytestované prírodné preparáty (týkajúce sa jednotlivých konkrétnych porúch), môžeme touto metódou dosiahnuť skutočne skvelé výsledky, za predpokladu, že pacient presne dodrží nami navrhovaný postup, počet opakovaní a poradie jednotlivých preparátov.

   Astmatik nesmie zabudnúť na možnosť skrytých výživových alergénov, ktoré môžu týmto spôsobom zistiť a z jedálničku aspoň prechodne vyškrtnúť. Ak má tú možnosť, môže zo svojho okolia odstrániť alergény, napr. zvieratá, alebo venovať mimoriadnu pozornosť čistote textílií, predovšetkým vysávaním špeciálnymi vysávačmi odstraňovať roztoče. Tak ako u sennej nádchy môžu niektoré jedy, napr. z bytového prostredia alebo niektoré prídavky do potravín vyvolávať astmatický záchvat. Nezaabúdajte na to, že zvlčovače vzduchu vyrábajú i pliesňové huby alebo baktérie, ktorým sa v tomto prostredí veľmi dobre darí, preto musia byť veľmi starostlivo a často čistené. Taktiež inhalačné aparáty musia byť z tých istých dôvodov starostlivo a pravidelne čistené.

   Nervozita a podráždenosť, napätie a iné negatívne psychické stavy môžu byť spúšťacím mechanizmom alergického astmatu. Nie sú základnou príčinou. Preto odstranením týchto stavov sa stav astmatikov môže výrazne zlepšovať. Ralaxácia, napr. Schulzov autogénny tréning alebo jógové relaxácie môžu byť významnou bodkou pri liečbe.

   A ešte niečo o fajčení. Dym z cigarety nie je vlastným alergénom, ale vyvoláva zápaly dýchacích ciest a to u aktívnych i pasívnych fajčiarov. Predovšetkým myslite na deti a ak je v rodine dieťa so sklonom k astme alebo dokonca astmatické dieťa, zásadne v byte nefajčte. Aj po vyvetraní cigaretový dym v miestnosti zostáva.

   Do liečby môžeme zahrnúť aj klimatické pobyty predovšetkým vo vysokých horách, pri Severnom či Stredozemnom mori, pobyty v kúpeľoch s hogoliečbou alebo kúry v jaskynnom prostredí. Všetky tieto prostriedky môžeme považovať za podporné.

Kontakt :
asistentka
Likerová Ružena
mobil: 0905 794 115   ( Prezvoňte - spätne zavoláme )
email: zdravie@naturalnamedicina.sk
Internet: http://www.naturalnamedicina.sk
 
DOTAZNÍK
pre Váš chorobopis
Dr.Gejza Molnár
prezident Spoločnosti
MEDICINA
ALTERNATIVA
NATURALIS
Slovakia
Späť
Späť