Z D R A V I E


                          PRE NÁZORNOSŤ UVEDIEME NIEKOĽKO KONKRÉTNYCH PRÍKLADOV

   Pacient č.1.
   Začiatkom marca 2003 prišla k nám dvanásťročná pacientka, ktorá od troch rokov, t.j. 9 rokov bola neustále chorá, takmer každý mesiac brala antibiotiká, trvale mávala teploty, chronickú bronchitídu, opakovaný zápal pľúc, reflux pažeráka, hormonálnu disbalanciu a nebezpečné infekčné ložiská. Už po troch týždnoch brania nami predpísaných preparátov pacientka vykázala výrazné objektívne a subjektívne zlepšenie. Cez Veľkú noc v rámci niekoľkonásobného polievania ľadovou vodou dostala chrípku, ktorú sme úplne zvládli za necelé dva dni. Kontrola po dvoch mesiacoch vykazovala maximálne zlepšenie vo všetkých parametroch a nebola do dnešného dňa, t.j. viac ako pol roka vôbec chorá. Dievčatko povyrástlo o 7 cm, optimálne pribrala, narástlo jej niekolko zubov, dostala menštruáciu, veľmi dobre sa upravil hormonálny stav a nebezpečné infekčné TBC ložisko je úplne zlikvidované. Vďaka zodpovednému a poctivému prístupu pacientky, ktorá poslúchla všetky rady, doporučenia a hlavne postupy Dr. Molnára, došlo takmer k zázračne rýchlemu vyliečeniu, najmä ak to porovnáme s 9 rokov trvajúcou takmer každodennou chorobou.

   Pacient č.2.
   V sept. 2002 bola u Dr. Molnára na diagnostike 28-ročná pani, matka dvoch malých detí, ktorá už od svojich 12 rokov trpela záchvatmi, ktoré boli označené ako epileptické (prístroj EAV ukázal, že je to kombinácia epilepsie a Parkinsonovej choroby). Nasadené chemické preparáty na epilepsiu síce symptomaticky utlmili príznaky epilepsie, ale vedľajšie účinky spôsobovali pre pacientku veľmi vážne problémy, ako to ukázalo meranie na Vollovom prístroji, kde hlavne na mozgu bola vykázaná veľmi vysoká toxicita. Toxicita bola vykázaná aj na dalších orgánoch (tráviace orgány, pečeň, obličky, srdcový sval). Na jednotlivé orgány boli podľa poradia dôležitosti nasadené energoinformačné preparáty ako aj čajové zmesy a homeopatiká a na srdce Cordren. Po diagnostike a nasadení pre našu pacientku vytestovaných prírodných produktov bolo možné postupne znižovať dávky epileptických liekov a súčasne do značnej miery eliminovať veľmi nepríjemné a nebezpečné vedľajšie účinky chemických liekov, ktoré už úplne vylúčila (drogová závislosť na týchto chemických liekoch ako aj ich mimoriadne vysoká toxicita bola hlavným problémom úpravy tohto stavu). Na poslednej kontrole v júli 2003 bolo konštatované Dr. Molnárom, že epilepsia a Parkinsonova choroba u dotyčnej pani sa zlepšila z pôvodných 75 % na 7% , pricom je nutné opät zdôraznit, že pacientka už neberie žiadne chemické lieky na epilepsiu, (a s najväčšou pravdepodobnosťou v budúcnosti ani ich nebude musieť brať) a už vôbec nemá záchvaty.

   Pacient č.3.
   V septembri 2002 bola zdiagnostikovaná 54-ročná pani s rakovinou prsníka pred 5 rokmi, s poruchou štítnej žľazy a hormonálneho systému (hypofýza), s tráviacimi a ženskými problémami a s dosť vážnou poruchou pankreasu. Pretože po dlhodobom braní cytostatík sa stav nezlepšoval ale naopak, zhoršil sa, obrátila sa na nás. Pravidelne každé dva mesiace pol roka prichádzala na kontrolnú diagnostiku, na ošetrovanie a dodržala presne všetky naše pokyny, celkový stav organizmu v priebehu necelých dvoch až troch mesiacov vykázal vynikajúce parametre. Rakovina sa úplne zlikvidovala, štítna žľaza sa podstatne zlepšila, postupne sa vysadili chemické hormonálne lieky, infekčné ložiská sme úplne zlikvidovali a časté nachladnutia sú už minulosťou. Na kontrole v marci 2003 jej Dr.Molnár vytestoval čajovú zmes a homeopatiu na pankreas, ktorý sa v priebehu 1 až 1,5 mesiaca upravil takmer úplne do normy.
   Od tej doby sa naša pacientka teší výbornému zdraviu a vynikajúcej kondícii. Upravila sa jej váha, má nádhernú postavu a biologický vek po pretestovaní na Vollovom prístroji vykázal hodnotu 30 až 35 rokov veku a vzhľadove (nielen zdravotne) vyzerá skutočne o 15 až 20 rokov mladšie. V práci (v nemocnici) jej kolegyne nevedia pochopiť ako je možné z tak vážneho stavu upraviť do stavu, ktorý jej závidia 20 až 25-ročné kolegyne. Mohla by byť, resp. je ukážkou skvelého výsledku komplexného liečenia Vollovou metódou, lebo do slova a do písmena dodržala všetky predpísané preparáty, aj vysoký počet dávkovania energoinformacných preparátov po celú požadovnú dobu.

Kontakt :
asistentka
Likerová Ružena
mobil: 0905 794 115   ( Prezvoňte - spätne zavoláme )
email: zdravie@naturalnamedicina.sk
Internet: http://www.naturalnamedicina.sk
 
DOTAZNÍK
pre Váš chorobopis
Dr.Gejza Molnár
prezident Spoločnosti
MEDICINA
ALTERNATIVA
NATURALIS
Slovakia
Späť
Späť