Trápi Vás chrbtica, nádor, infekcia, kĺby, hlava, svaly, kožná choroba, alergia, trávenie, celliakia . . . ?

Z  D  R  A  V  I  E              

 

Metódou EAV a BFD  ( bioenergetická funkčná diagnostika )
vieme presne diagnostikovať i liečiť každú chorobu
a máme veľmi dobré výsledky pri nasledovných chorobách:

K O N T A K T :
 
Dr. Gejza Molnár
prezident spoločnosti
MEDICINA ALTERNATIVA NATURALIS Slovakia
MAN SR, Košice, IČO: 37 296 299
Čís. živnost. registra: 805-11126

 
mobil: (+421) (0) 907 366 399
Prosíme volať iba medzi 19. - 21. hod.,
aby som nebol rušený pri diagnostikovaní


molnar@naturalnamedicina.sk


Ružena Likerová
PRO VITA, Košice, IČO: 37 264 257
Čís. živnost. registra: 803-12815

I N F O R M Á C I E :

mobil: (+421) (0) 905 794 115

( Prezvoňte - spätne Vám zavoláme )

zdravie@naturalnamedicina.sk

        DOTAZNÍK
pre Váš chorobopis

obezita
celulitída
alergia
ekzém
psoriáza
astma
artérioskleróza
chronická borelióza
artritída
artróza
vysoký a nízky tlak
všetky druhy nádorov     zhubných i nezhubných
choroby štítnej žľazy
vcelulitída
ALS (amyotropická laterálna     skleróza)
poruchy
    - enzymatické
    - metabolické
    - hormonálne
celliakia
porfýria
diabetes mellitus
bolesť a choroby chrbtice
    - kĺbov
choroby
    - pankreasu
    - žalúdka
    - tenkého čreva
    - hrubého čreva
    - srdcovocievne
    - pečene a žlčníka
    - dýchacích ciest
    - lymfatického systému
    - kostí
    - kĺbov
    - epifýzy
    - hypofýzy
    - prištítnej žľazy
    - nadobličiek
    - reumatické
    - gynekologické
 Crohnova choroba
 choroby degeneratívne:
    - Alzheimer
    - skleróza multiplex
    - Parkinson
epilepsia
niektoré druhy
     svalovej dystrofie
myastenia gravis
všetky infekčné ochorenia

. . . a mnoho ďalších chorôb
Vzhľadom na to, že liečime príčinu chorôb,
liečenie trvá minimálne pol roka, pričom liečebný úspech je priamo závislý od momentálneho
stavu poškodenia pacienta a hlavne od presného dodržania pokynov ošetrujúceho.

   ELEKTROAKUPUNKTÚRNA MEDICÍNSKA DIAGNOSTIKA (EAV) A DETOXIKAČNÁ MEDICÍNA

   Dovoľte, aby sme Vás oboznámili v súčasnosti s najpresnejšou, najrýchlejšou medicínskou diagnostikou a tzv. detoxikačnou medicínou, ktorá je pre väčšinu obyvateľstva na Slovensku ako aj v Európe takmer neznáma. Jedná sa o metódu, ktorá spája päťtisícročné skúsenosti klasickej čínskej medicíny a akupunktúry a klasickej európskej medicíny, ktorú vymyslel a využíval už takmer štyridsať rokov MUDr. Voll.
   Detoxikačná medicína MUDr. Jonáša využíva túto vynikajúcu metódu diagnostiky nemeckého lekára Dr. Reinholda Volla, resp. jej modifikovanú metódu Dr. Schimella, ktorá umožňuje veľmi presne a rýchlo vydiagnostikovať všetky možné choroby, infekčné ložiská a toxické záťaže organizmu, čo je veľmi dôležité pri príčinnej (kauzálnej) liečbe každej choroby...  (pokračovanie)

   ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A POSTUPY

    Pre názorné pochopenie komplexného liečenia podľa MUDr. Volla uvedieme základné princípy a postupy, ktoré treba vykonať, napr. pri liečení astmy:
- Vyhľadáme potravinový alergén (najčastejšie to býva bielkovina pšeničnej múky).
- Odstránime črevnú disbiózu, teda upravíme črevné prostredie a to aj z hľadiska tráviacich procesov, pretože napr. porucha trávenia v žalúdku môže tiež vyvolať astmatické záchvaty. Podľa čínskej medicíny črevo spolu s pľúcami je spojené vo funkčný celok. Pri úprave črevného prostredia treba odstrániť jedovaté látky, vzniknuté pri črevnej dismikróbii a odstrániť nadmerné množstvo plesní, ktoré môžu človeka, okrem svojho jedovatého účinku aj alergizovať. Podstatné je pomocou Vollovej metódy vytestovať aj stav vegetatívneho nervového systému čreva aj miazgového systému čreva,...    (pokračovanie)

Najpresnejšia, najrýchlejšia a najkomplexnejšia lekárska diagnostika

   PRE NÁZORNOSŤ UVEDIEME NIEKOĽKO KONKRÉTNYCH PRÍKLADOV.

   Pacient č.1.
Začiatkom marca 2003 prišla k nám dvanásťročná pacientka, ktorá od troch rokov, t.j. 9 rokov bola neustále chorá, takmer každý mesiac brala antibiotiká, trvale mávala teploty, chronickú bronchitídu, opakovaný zápal pľúc, reflux pažeráka, hormonálnu disbalanciu a nebezpečné infekčné ložiská. Už po troch týždňoch užívania nami predpísaných preparátov pacientka vykázala výrazné objektívne i subjektívne zlepšenie. Počas Veľkej noci v súvislosti s niekoľkonásobným polievaním ľadovou vodou dostala chrípku, ktorú sme úplne zvládli za necelé dva dni. Kontrola po dvoch mesiacoch vykazovala...  (pokračovanie)

   ZÁVER

   Je veľmi dôležité si uvedomiť, že takmer každá už manifestovaná choroba je len 5% skutočných problémov pacienta. Aby sa úspešne riešili a liečili aj veľmi vážne stavy, je nutné komplexne riešiť a liečiť aj všetky skryté choroby a na to 2 alebo 3 prírodné preparáty nestačia a nikdy nebudú stačiť. Neexistuje jeden zázračný preparát, existujú len správne vytestované preparáty, ktoré treba vhodne kombinovať a „napasovať“ na momentálny stav pacienta. Nami vytestované preparáty, z ktorých každý má svoju dôležitú úlohu sú nielen ako samostatný preparát ale pôsobia aj v náväznosti navzájom na seba. Kľúč celého úspechu spočíva v tom, že vieme presne zdiagnostikovať príčinu choroby a na túto chorobu nasadiť najvhodnejší preparát pre toho ktorého konkrétneho pacienta, t.j. vždy individuálne.Internet: http://www.naturalnamedicina.sk